Senin, 25 Juni 2018

Cemas

Kecemasanku hanya pada kecemasanmu yang mencemaskan kecemasanku.